دانلود کتاب The Politics of Food

A description of the current global food system, this book challenges our ethical responsibility to the global poor and implicates us all for failing to curb global hunger and malnutrition……………pdf….160 صفحه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *