دانلود کتاب لاتین خطرات گازها در عملکردهای زیرزمینی تونل ها دویل

دانلود کتاب لاتین خطرات گازها در عملکردهای زیرزمینی تونل ها دویل ذخیره سازی در مخازن گازی یا نفتی تخلیه شده، سفره های آب زیرزمینی، مغارهای نمکی، مغارهای سنگی یا معادن متروکه انجام می شود که ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مغارهای نمکی در مقایسه با سایر روشهای ذخیره سازی، روش مناسبی است. یکی از مهمترین مخاطرات زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی در حفر تونل ها، مواجه شدن با برخی گازهای طبیعی مانند سولفید هیدروژن (H2S) در زمان حفاری میباشد. حل مخاطرات و چالشهای مربوط به ورود این گاز به تونل ها بسیار دشوار و پرهزینه است. یکی از وظایف مهم در این شرایط، پیش بینی و برآورد میزان خطر گاز H2Sدر فضاهای زیرزمینی و تعیین روش مناسب جهت مقابله با مشکلات مهندسی و زیست محیطی آن است. تونل انتقال آب اسپر در سازندهای حاوی منابع هیدروکربوری حفاری شده و از نمونه هایی است که در طی احداث آن با نشت گاز H2S مواجه شدهاند. دراین مقاله مخاطرات، ویژگی ها، قوانین ایمنلی، منشا زمین شناسی و پیش بینی خطر گاز H2S و راهکارهای کاهش خطرات و مشکلات حفاری تونل، با توجه به تجربیات به دست آمده از تونل اسپر ارایه شده است. از آ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *