دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. سازنده آن سازمان بهداشت جهان با همکاری 15 مرکز بین المللی سال 1989 است. تعداد آن سوالات 24 سوال در قالب 4 حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند.بنابراین پرسشنامه در مجموع 26 سوال دارد که دارای حیطه های زیر است: پرسشنامه کیفیت زندگی دارای 4 زیر مقیاس در حیطه های زیر است: حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی) حیطه روانشناختی حیطه روابط اجتماعی حیطه محیط زندگی نحوه اجرا خوداجرا است. نحوه نمره گذاری: نمرۀ هر گویه در دامنه‌ای از(1 تا 5) بترتیب اصلا،کم،متوسط،زیاد و کاملا و یا خیلی ناراضیم،راضی نیستم،نسبتاً ناراضیم،راضیم، کاملاً‌ راضیم™ شبیه به آنها مقرار می گیرد. – حیطه سلامت جسمانی(فزیکی) جمع نمرات سوال های 3،4،10،15،16،17،18 – حیطه روانشناختی کیفیت زندگی جمع نمرات سوال های 26-19-11-7-6-5 – حوزه روابط اجتماعی جمع نمرات سوال های 22-21-20 – حیطه محیط و وضعیت زندگی از جمع نمرات 8-9-12-13-14-23-24-2 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *