دانلود پاورپوینت کانال های غشایی

سلول برای ادامه حیات، رشد و تولید مثل، به کسب مواد غذایی و سایر مواد از مایع پیرامون خود نیاز دارد که این نیاز خود را توسط غشاء برطرف می کند. غشاء سلولی غشا در ابتدا ساختمانی نازک، ارتجاعی و منعطف به ضخامت 7/5 تا 10 نانومتر است که سلول را از محيط اطرافش جدا ميکند. تقریبا کل غشا سلولی را چربی ها و پروتئین ها می سازند. غشا حدوداً شامل 55% پروتئین ها، 25% فسفولیپیدها، 13% کلسترول، 4% سایر چربی ها و 3% کربوهیدرات می باشد. غشاء، يک لايه دوجداره منعطف از چربي است. چربي هايي که غشا را ميسازند، يک سر آب دوست دارند و دو دم آب گريز. اگر چربي در محلول آبي قرار داشته باشد، مولکولهاي چربي طوري قرار ميگيرند که دم هاي آنها در کنار هم باشد و سرهاي آب دوست آنها رو به بيرون قرار گيرد.  اگر اين غشا پاره شود، دو قسمت باقيمانده خود بخود به هم متصل ميشوند وغشا ترميم ميشود. کانال های پروتئینی نفوذپذیری انتخابی دارند قطر شکل ماهیت بارهای الکتریکی پیوند های شیمیایی سطح داخلی کانال دریچه دار بودن کانال های پروتئینی باز و بسته شدن اکثر کانال ها بر عهده ی دریچه هایی است که به شکل خاصی تنظیم م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *