دانلود پاورپوینت چاقی کودکان و نوجوانان

فهرست مطالب: 1-چاقي كودكي و نوجواني 2-شيوع، علل و عوارض 3-بلوغ زودرس 4-لپتين 5-اثر بلوغ بر لپتين ساير هورمون ها 6-لپتين و فشار خون 7-تاثير تمرين بر لپتين 8-درك والدين از چاقي فرزندان 9-تمرين براي كاهش وزن —————– چاقي كودكي و نوجواني: چاقي بيماري غير واگير دار و مزمني است كه  واكنشي پيچيده بين عوامل ژنتيک، فيزيولوژي و وضعيت اجتماعي  اقتصادي و فرهنگي مي باشد. عوامل محيطي و ژنتيک متعددي بروز و شدت چاقي را تحت تأثير قرار مي دهند. روش رايج براي تعريف لاغري، اضافه وزن و چاقي در كودكان و نوجوانان BMI است كه از تقسيم وزن(كيلوگرم) بر مجذور قد(متر) به دست مي آيد BMI كمتر از صدك 5 لاغري، 95-85 اضافه وزن و صدك بيش از 95 به عنوان چاقي مطرح و در اكثر مطالعات از آن استفاده مي شود شيوع: شيوع چاقي در كودكان در سراسر جهان به سرعت در حال افزايش است، به طوري كه اين ميزان در كودكان 11-6 ساله آمريكا در مطالعه بررسي ملي سلامت و تغذيه سالهاي 2003-2004 به 8/18 ٪ بود . مطالعه اي كه در طي سالهاي 1993 تا 1997 در شهر اصفهان انجام شده است، دو برابر شدن شيوع چاقي در كودكان ايراني ر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *