دانلود پاورپوینت پايداري شيب ها (Stability of slopes)

فهرست مطالب: 1- مفهوم پايداري شيب 2- روش هاي محاسبه و بررسي پايداري شيب ———————– 1-1 اهميت پايداري شيب: 2-1 عوامل موثر بر پايداري شيب هندسه خاصيت خاك نيروهاي داخلي و خارجي: فشار منافذ-فشار آب سطحي 3-1 عوامل بهم زنندگی پایداری شیب ها -  نیروی ثقلی -  تراوش A- 3 – 1 انواع گسیختگی خاک در شیب ها -  لغزش های چرخشی : 1- دایره ای 2- غیر دایره ای -  لغزش های انتقالی -  لغزش های مرکب B – 3 – 1 انواع نیروهای مخرب -  افزایش بار خارجی -  افزایش وزن واحد حجم خاک -  خاکبرداری -  ایجاد تونل -  ضربه C – 3 – 1 انواع نیروهای مقاوم -  تورم رس -  فشار آب منفذی -  ترک های ایجاد شده -  از بین رفتن عناصر چسبنده خاک -  از بین رفتن فشار منفی منفذی 4-1 نتايج تغيير سطح آب -توسعه فشارهاي منافذ ناشي از تراوش مربوط به جريان – توسعه فشارهاي اضافي منافذ ناشي از فشار درون شيب -پراكندگي فشارهاي اضافي منافذ -ايجاد تحكيم 5-1 پارامترهاي تحليل پايداري شيب -زهكشي ن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *