دانلود پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت

توزیع جمعیت شهری و روستایی بر حسب سن و جنس جمعیت زیر پنج سال جمعیت زیر 15 سال جمعیت زیر 16 سال جمعیت زیر 18 سال جمعیت بالای 65 سال نسبت بزرگسالی (49-15سال) توزیع جمعیت شهری و روستایی بر حسب سن و جنس: lتعداد جمعیت شهری و روستایی در هر زیر گروه سنی و جنسی در زمان معین مورد نیاز : وزارت بهداشت ،WHO,UNDP,UNICEF,ICDP,HDI جمعیت زیر پنج سال: lتعداد جمعیت زیر پنج سال در زمان معین مورد نیاز : WHO,UNICEF تعداد موالید در سال: تعداد موالید زنده در سال مورد نیاز : وزارت بهداشت ،WHO,UNICEF توزيع علل مرگ و مير: ده علت اصلی مرگ ميزان مرگ ومير کودکان زير 5 سال از بيماريهای اسهالی ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال از بيماری های تنفسی ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال از بيماری سرخک ميزان مرگ مغزی گزارش شده به جمعيت ( در 1000000 ) ميزان مرگ و مير در بيمارستان( به تفکيک قبل و بعد از 24 ساعت اول بستری) تعداد مرگ ثبت شده برحسب علت به تفکيک جنس و سن ميزان مرگ و مير ناشی از حوادث جاده ای پوشش و دسترسی به خدمات و مراقبتها درصد جمعیت 65سال وبالاتر که در موسسات مراقبت میشوند به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *