دانلود پاورپوینت زايمان، وضع حمل و نفاس-94 اسلاید

              زايمان يك روند فيزيولوژيك است كه باعث تغييرات گسترده اي در مادر مي شود و وضع حمل جنين را از طريق مجراي زايمان ميسّر مي سازد. اما ممکن است ح ي ن آن عوارض پ ي ش آ ي د لذا ن ي از به مراقبت کارساز ضرور ي است ولو آن که زا ي مان به خوب ي و عاد ي پ ي ش رود. با توجه به ا ي نکه انرژ ي ز ي اد ي ط ي آن مصرف م ي شود لغت labor به آن اطلاق م ي شود. انقباضات م ي ومتر ح ي ن ل ي بر دردناک هستند: دردها ي زا ي مان pains  اين روند با افاسمان پيشرونده سرويكس، ديلاتاسيون و يا هر دو مشخص مي گردد كه از انقباضات رحمي حاصل مي شود  اين انقباضات حداقل هر 5 دقيقه تكرار مي شود و 60-30 ثانيه طول مي كشد. قبل از شروع زايمان حقيقي معمولا تعدادي وقايع فيزيولوژيك آماده سازي، رخ مي دهد :   } با ي د به زنان آموزش داده شود که به خ ي ال ل ي بر کاذب د ي ر مراجعه نکنند. } بستر ي شدن زودرس مهم است بخصوص گروه و ي ژه } نکته مهم تشخ ي ص صح ي ح ل ي بر است ◦ تشخ ي ص غلط: مداخلات نامناسب برا ي تشد ي د آن ◦ عدم تشخ ي ص به موقع: آس ي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *