دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری

سرشماری در مقابل نمونه گیری تعریف جامعه هدف دلایل نمونه گیری نکات قابل توجه در هر مرحله از نمونه گیری نمونه گیری غیراحتمالی نمونه گیری احتمالی نمونه گیری ثابت یا متناوب نکات قابل توجه در نمونه های غیراحتمالی نمونه گیری ساده یا بر اساس سهولت (Convenience sampling)  از انواع نمونه گیری غیراحتمالی نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند (Judgment sampling)   از انواع نمونه گیری غیراحتمالی نکات قابل توجه در نمونه گیری احتمالی نمونه گیری تصادفی ساده (Simple random sampling)   از انواع نمونه گیری احتمالی نمونه گیری طبقه ای(Stratified sampling)   از انواع نمونه گیری احتمالی نمونه گیری نظام مندSystematic sampling     فایل پاورپوینت 21 اسلاید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *