دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري

فهرست مطالب: بخش اول- شناخت و زمينه هاي يادگيري فصل اول: عوامل مؤثر در يادگيري فصل دوم: زمينه هاي يادگيري بخش دوم:نظريه هاي يادگيري بربنياد همخواني محرك – پاسخ فصل سوم: نظرية پيوندگرايي فصل چهارم: نظريه بازتابي فصل پنجم: نظريه رفتارگرايي فصل ششم: نظريه كاهش سايق فصل هفتم: شرطي شدن مجاورتي فصل هشتم: شرطي شدن عامل بخش سوم :(چگونگي نظريه هاي شناختي) اصول مورد تاكيد در نظريه هاي شناختي فصل نهم: نظرية يادگيري گالشت فصل دهم: نظرية ميدان شناختي فصل يازدهم: نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني فصل دوازدهم: نظرية مفهوم گرايي ابزاري فصل سيزدهم: يادگيري معنادار كلامي بخش چهارم :(نظريه هاي شناخت اجتماعي) زمينة نظريه هاي شناخت اجتماعي فصل چهاردهم: نظرية شناخت اجتماعي فصل پانزدهم: اختلالهاي يادگيري فصل شانزدهم: انتقال يادگيري فصل هفدهم: پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي ——————————– تعريف يادگيري: پژوهشگران مهمترين تعريف يادگيري را تغييري نسبي مي دانند كه بر اثر تجربه و آموزش در رفتار موجود زنده پديد مي آيد. گروه ديگر از روان شناسان معتقدند كه يادگير …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *