دانلود پاورپوینت درآمدی بر رابطه عدالت اجتماعی و مدیریت دولتی- 22 اسلاید

                } عدالت اجتماعی ارزشی است مطلق که جهت دهنده و ارزش گذار فعالیت های بشری است. } عدالت یک مشترک لفظی است که از نگاههای مختلف، بیانگر وضع مطلوب است. از نظر ایدئولوژی اسلامی، وضع مطلوب حقیقت دارد. } این وضع مطلوب، عینیت خارجی ندارد اما مابه الانتزاع خارجی دارد که همان مصالح و مفاسد حقیقی امور است. } مصالح و مفاسد امور نیز ذیل عنوان مصلحت، تابعی از ثابتات و متغیرات هستند که فتح بابی به حوزه Context است. } صاحبنظران مختلف، عدالت را به نحوی تعبیر کرده اند. این تعبیرات در قالب تعاریف یا همان نظریات عدالت بیان شده اند: انصاف، برابری، تناسب، شایستگی، استحقاق، اعطای حق و … . } این دسته از نظریات در حوزه چیستی و مفهوم عدالت قرار گرفته و به بحث در مورد ماهیت پدیده عدالت به عنوان مفهومی پیچیده و گسترده می پردازند. } تجلی این ارزش در خط مشی ها و برنامه ها، نتایج و فرایندهای مختلفی را به دنبال دارد که گاه ممکن است با یکدیگر معارض باشند. اگر بپذیریم که حیات و قوام جامعه به استحکام مولفه ها و عناصر سازنده آن است، عدالت عامل بقا و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *