دانلود پاورپوینت داروهاي مؤثر بر انعقاد خون

مكانيسم انعقاد خون انعقاد خون با خارج شدن ماده پيش ساز غير فعالي از پلاكت هاي ضايعه ديده شروع شده، و موجب فعال شدن ترومبوپلاستين ميگردد. ترومبوپلاستين فعال شده موجب تبديل پروتئيني به نام پروترومبين به ترومبين مي شود. ترومبين، فيبرينوژن محلول را به شكل فيبرين در مي آورد.فيبرين گلبولها و پلاكتها را در بر گرفته و لخته خون را تشكيل مي دهد. داروهاي ضد انعقاد هپارين(معمولترين دارو) ضدانعقادهاي خوراكي داروهاي ضد پلاكت داروهاي ترومبوليتيك(لخته حل كن) هپارين تزريقي وريدي(انفوزيون) مصرف در اورژانس هاي انعقادي جذب گوارشي ندارد ضد انعقادهاي خوراكي مهمترين ضد انعقادهاي خوراكي:ديكومارول، وارفارين جذب خوراكي مصرف 2تا6 ماه پس از انفاركتوس ميوكارد داروهاي ضد پلاكت پلاكتها به خصوص در لخته هايي كه در گردش خون شرياني تشكيل مي شوند اهميت دارند. اعتقاد بر اين است كه پلاكتها در انسدادهاي كرونري و شريانهاي مغزي مهم هستند داروهاي ضد پلاكت:آسپرين و ساير ضد التهابهاي غير استروييدي داروهاي ترومبوليتيك(لخته حل كن) تمام داروهاي اين گروه داخل وريدي تجويز ميگردند مكانيسم:تبديل پلاسمينوژن به پ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *