دانلود پاورپوینت حشرات

صفات عمومي حشرات حشرات از شاخه بند پايان بوده و با توجه به كثرت فوق العاده گونه ها و تنوع طرز زندگي و عادت آنها از نظر مرفولوژي خارجي و داخلي ، تشابه و يكنواختي قابل توجهي بين راسته هاي و گروه هاي مختلفي مشاهده مي شود كه بررسي اين قبيل از صفات تحت عنوان صفات عمومي حشرات در برگيرنده فصل اغازين اين مجموعه مي باشد ساختمان خارجي حشرات بدن حشرات مانند ساير بند پايان داراي ساختمان حلقوي و به 3 قسمت سر ،سينه و شكم تقسم مي شود پوشش خارجي حشرات : سطح بدن همه حشرات مانند ديگر بند پايان داراي پوشش ويژه اي كه در دوران رشد پس جنيني و به هنگام پوست اندازي تحت شرايط اعمال فيزيولوژيكي مختلف قرار مي گيرند. پوست آنها از دولايه مشخص اپيدرم و كوتيكول تشكيل شده است. تكثير رشد ونمو حشرات : 1-بكرزايي 2-هرما فروديسم 3-زنده زايي حشرات و ديگر بندپايان از قبيل كنه ها و هيره ها با انتقال بيماريها مي توانند مستقيماً بهداشت عمومي را تحت تأثير قرار دهند. بعضي از حشرات از طريق نيش و گزش و بعضي مثل هيره ساركوپتس اسكابيئي زير پوست زندگي مي كنند. مهمترين حشراتي كه از نظر پزشكي مهم هستند آنهايي هستند كه باعث بي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *