دانلود پاورپوینت جدیدحسابداری شرکتها

              نکته: حساب تجدید ارزیابی یک حساب انتزاعی است که مانده ی بدهکار آن با زیان و مانده ی بستانکار آن سود حاصل از تجدید ارزیابی است و با حساب سرمايه شركاي قديم بسته مي شود(به نسبت قديمي كه شركا در سود و زيان سهيمند) سهام:سهم عبارت از قعاتی است که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل میدهد.حداکثر قیمت سهام ده هزار ريالی ودر شرکتهای سهامی خاص حدافل وحداکثری وجود ندارد. انواع سهام: سهام به 2صورت است(1-عادی با نام یا بی نام2-ممتاز) سهام عادی با نام: دارنده سهم معلوم است.دردفتر شرکت ثبت شده است.به خریدار گواهی نامه موقت داده میشود. سهام عادی بی نام: اسم دارنده در ورقه یادفاتر ثبت نشده است.به صورت سند دروجه حامل است.با دریافت مبلغ مانند اسکناس آن را میتواند بفروشد. سهام ممتاز: سهامی است که امتیازاتی نسبت به سایر سهام در نفع ویا سرمایه ویا سرمایه ویاسایر موارد داشته باشد.(قیمت اسمی آنها ازسایر سهام بیشتر نیست)وهنگامی که شرکت نیاز به سرمایه دارد ولی در حالت عادی نمیتواند جذب کند سهام ممتاز منتشر میکند. امتیازات سهام ممتاز: 1-دریافت سهم معینی از سود2-او …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *