دانلود پاورپوینت توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله کشور برتر منطقه برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب و پایدار. اقتصاد مقاومتی به عنوان راه چاره با توجه به شرایط فشار و اعمال تحریم یک جانبه غرب علیه کشور، مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که توانایی دفع فشارها و تحریم‌ها را داشته باشد و در عین حال اقتصادی شکوفا باشد برای وضعیت امروزه کشور بهترین راه چاره است. تعریف اقتصاد مقاومتی از زبان مبدع آن اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان و اجازه ميدهد كه حتّى در شرائط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند اقتصاد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى نیست مفهوم کاربردی اقتصاد مقاومتی ریسک: وضعیتی که پیامدهای یک اقدام دقیقاً مشخص نیست و یا دستیابی به نتیجه مورد نظر توأم با نااطمینانی است. کاهش ریسک و یا مخاطرات اقتصادی مهم ترین مفهومی است که می توان از اقتصاد مقاومتی ارائه داد. قلمرو اقتصاد مقاومتی شناسایی حوزه های خطرپذیر اقتصاد پیدا کردن راهکارهای کاهش خطرپذیری های موجود و هم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *