دانلود پاورپوینت تشنج در کودکان- 78 اسلاید

                تعریف تشنج:تغییرات ناگهانی در فعالیتهای طبیعی حسی و رفتاری بدلیل تکانه های الکتریکی ناگهانی ایجاد شده در نورون های مغزی دو دسته از تشنج شامل: 1- focal(partial) seizures :که علائم بالینی اولیه و EEG مربوط به اختلال در یک ناحیه مغزی است. 2- generalized seizures :که علائم بالینی اولیه و EEG مربوط به اختلال در کل هر دو نیمکره مغزی است.   Acute symptomatic seizures :ثانویه به مشکلی است که تحریکات مغزی را مختل میکند مانند اختلالات الکتریکی یا انسفالوپاتی ها Unprovoked seizure :تشنج حاد خودبخودی است   Epilepsy :وقتی است که حداقل دو تشنج به فاصله بیش از 24 ساعت اتفاق افتد(بجز در مورد تکرار تب وتشنج) epileptic syndrome :اختلالی است با یک یا چند نوع تشنج که شروع سنی و پروگنوز خود را دارد Idiopathic epilepsy :عامل زمینه ای شناخته شده ای ندارد (احتمالا ژنتیکی) ولی عملکرد عصبی و تکامل فرد نرمال است Cryptogenic epilepsy (also termed presumed symptomatic epilepsy)  :احتمال وجود اختلال زمینه ای ناشناخته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *