دانلود پاورپوینت اهرمهاي عملياتي و مالي – 20 اسلاید

            1-ارتباط با هزينه هاي ثابت: درجه اهرم عملياتي با هزينه هاي ثابت نسبت مستقيم دارد. نكته:درنقطه سربسر (درآمد=هزينه ثابت+هزينه متغير)كليه درآمد نهايي به تبديل ميشود . ( چون اگرشركت هزينه ثابت نسبتا بالايي داشته باشد بخش قابل توجهي از درآمد نهايي بايد جهت پوشش هزينه هاي ثابت درنظرگرفته شود.) 2-بزرگترين اهرم نزديك نقطه سربسر: زماني كه شركت به نقطه سربسر رسيد درصد كمي افزايش درفروش ،موجب افزايش بيشتر ميشودو بالعكس درصد كمي كاهش در فروش موجب ازدست دادن كل         ميشود. اگرتوليد وفروش درنقطه سربسر باشد درجه اهرم عملياتي منفي بوده وريسك شركت بسيار بالاست. دراين حالت شركت بايد اقدام به فروش نمايد تازيان عملياتي ساخته شده وبه بالاترازنقطه سربسر انتقال يابد. نكته:اگر فروش افزايش يابد،سودشركت بانسبتي بيش از افزايش فروش بالا ميرود.     متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *