دانلود پاورپوینت انگيزش

فهرست مطالب: تعريف انگيزش فرايند انگيزش نظريه هاي انگيزش پيامدهاي انگيزش ———- تعريف: نيروهايي كه موجب مي شوند افراد به گونه اي خاص رفتار كنند.(مورهد گريفين) تمايل به انجام كار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تامين گردد. ميل به کوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي که اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده مي شود. (رابينز)   اين تعريف سه جزء دارد: تلاش هدفهاي سازماني نيازها   فرآيند انگيزش: محروميتها—–> جستجوي راههاي ارضا نياز—–> رفتارهاي هدف دار—–> عملکرد—–> پاداشها يا مجازاتها—–> ارزيابي مجدد محروميتها توسط فرد   نظریه های انگیزش: محتوايي فرآيندي   نظريه هاي محتوايي: اين نظريه ها مي کوشند تا عواملي که افراد را به کار وا مي دارند دقيقا مشخص کنند.   نظريه هاي فرآيندي: در اين نظريه ها بيشتر بر جريان و فرآيند انگيزش افراد تاکيد شده است به عبارت ديگر قبل از آنکه بر يک يا چند عامل خاص تاکيد شود به چگونگي و نحوه انگيزش افراد از نظر ادراکي پرداخته شده است.   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *