دانلود پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی (فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي)

-برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزيع  در بدن و حذف  نهايي از طريق ريه يا متابوليسم را (عمدتا در كبد) توصيف ميكند. -هدف اوليه بيهوشي استنشاقي،دستيابي به فشار نسبي  مغزي ثابت و بهينهء هوشبرهاست. -مغز وساير بافتها با فشار نسبي هوشبر هاي استنشاقي در خون شرياني به تعادل ميرسند، بعبارتي: PA  Pa  Pbr  عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند: ( PA(=Pbr= (مقدار غير قابل برگشت) برداشت-ورودي(مقدار تحويلي)       وردي هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به: 1)  فشار نسبي دمي 2)  تهويه حبابچه اي 3)  مشخصات دستگاه تنفسي بيهوشي برداشت هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به: 1) محلوليت (ضريب تفكيك خون به گاز) 2) برونده قلبي 3) اختلاف فشار نسبي شريان و وريد متابوليسم ودفع يوني هوشبر استنشاقي تاثير قابل ملاحظه اي بر PA   در حين القاء و نگهداري بيهوشي ندارد. فشار نسبي دمي هوشبرها ( PI )  - هنگام تجويز اوليه يك هوشبر استنشاقي PI  بالا ضروريست. اين PI اوليهء بالا(ورودي) اثر برداشت دارو توسط خو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *