دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني(روان گسيختگي)

اسكيزوفرني سندرمي باليني شامل آسيب شناسي رواني متغير اما عميقاً ويرانگري است كه شناخت، هيجان، ادراك و ساير جنبه هاي رفتار را درگير مي كند. بروز اين تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متغير است.تأثير بيماري همواره شديد و معمولاً ديرپا است. تظاهرات باليني، پاسخ درماني و سير بيماري در افراد مختلف متفاوت است. نكته: تشخيص اسكيزوفرنيا كاملاً مبتني بر شرح حال روانپزشكي و معاينه وضعيت رواني است. تاريخچه: پزشكان يونان باستان هذيان بزرگ منش، پارانويا و تباهي كاركردهاي شناختي و شخصيت را توصيف كرده اند. اپيدميولوژي: شيوع مادام العمر در USA  1% DSM-IV-TR  بروز سالانه 5-0/5 مورد از هر 10000 نفر انتشار جغرافيايي يكسان زن= مرد مردان 25-10  زنان 35-25  10-3% زنان در 40 سالگي قبل 10 سالگي و بعد از 60 سالگي نادر است. شروع پس از 45 سالگي (اسكيزوفرني ديررس) ميزان باروري در حدود جمعيت عمومي امكان ابتلا خويشاوندان درجه يك 10 برابر مي باشد. ميزان مرگ و مير در اثر تصادفات و علل طبيعي بيش از جمعيت عمومي است. 80% بيماري داخلي مهمي داشته اند كه 50% بيماري تشخيص داده نشده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *