دانلود پاورپوينت پيرامون داستان کودکانه

دانلود پاورپوينت پيرامون داستان کودکانه    15اسلاید   چکيده محتواي فايل: همیشه با خودم كلنجار مي‌رفتم و در فكر بودم.      مي‌خواستم به فهمـيه بگم كه چرا چادر را انتخـاب كرده؟‌   مي‌خــواستم مســأله‌اي را كه اين همــه فكرم را مشــغول كــرده بـود رو با اون در ميــان بگـذارم، ولي خجــالت مي‌كشــيدم و نمـي‌توانسـتم ســر صحبـت را باز كنم. فهيمـه كه حدس مي‌زد مي‌خـواهم چيزي از او بپـرسم، ساكت بود. بعد از مـدتي سـكوت گفت: «ببين مريم، مـدتي است كه فكر مي‌كنم مي‌خواهي چيـزي به من بگي. تو بهترين دوست من هستي. از تو مي‌خواهم حرفت را رُك و راست به من بگي.» در حالي كه به زمين خيره شده بودم،‌گفتم: «فقط یه سؤال از تو دارم. فهيمه تو خودت چادر را انتخاب كردي؟» فهيمه با مهرباني خنديد. ‌به من نگاه كرد و گفت: «اين را مي‌خواستي بپرسي؟ براي همين است كه اين قدر تو فكري؟ خُب زودتر مي‌گفتي دختر!»   بعد با صداي آرامي ادامه داد: &laqu …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *