دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آنتی بیوتیکها

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آنتی بیوتیکها 37اسلاید چکيده محتواي فايل:   آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و سایر آنتی بیوتیک های فعال در دیواره سلولی و غشا .1 پنی سیلین ها .2 سفالوسپورین ها .3 کارباپنم ها .4 مونوباکتام ها .5 گلیکوپپتید .6 لیپوپپتید     پنی سیلین ها   ¨ بتالاکتام و دارای حلقه 4 قسمتی لاکتامی ¨ دارای 3 دسته عمده هستند: پنی سیلین ها (مانند پنیسیلین G (تزریقی) و پنیسیلین V (خوراکی)) پنی سیلین های ضد استاف (نفیسیلین(تزریقی) و کلوگزاسیلین(خوراکی) و اگزاسیلین ( تزریقی)) – بیشترین فعالیت بر ضد ارگانیسم های گرم مثبت، کوکسی گرم منفی و ارگانیسم های غیر هوازی غیر تولید کننده بتالاکتاماز – هیدرولیز توسط بتالاکتاماز ها – مقاوم به بتالاکتامازهای استافیلوکوکی پنی سیلین های وسیع الطیف (آمپی سیلین (خوراکی)، آموکسی سیلین (خوراکی)، پیپراسیلین(تزریقی) و تیکارسیلین (تزریقی)) – بر گرم منفی ها نیز موثرند ¨ مهار سنتز دیواره سلولی       ¨ ایجاد مقاومت در این آنتی بیوتیک ها با 4 مکانیسم: .1 غیر فعال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *