دانلود مقاله تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری

تحليل حرارتي و مكانيكي جوش م 2-1 پیش­گفتار براي مدل‌سازی يك جوش دو روش وجود دارد. اولين روش، كوپل مستقيم است كه در آن براي مدل كردن جوش از یک جزء که توانايي تحليل حرارتي و مكانيكي را به صورت توأم دارد، استفاده‌ می­شود. روش دوم روش غير كوپل است که در آن دو تحليل جداگانه صورت می‌پذیرد. ابتدا يك مدل حرارتي ایجاد شده و يك تحليل انتقال حرارت انجام می‌شود. چون گرمايش در فرآيند جوشكاري موقتي است و محل و مقدار اين گرما با توجه به زمان تغيير می‌کند، لذا اين تحليل حرارتي بايد يك تحليل گذرا باشد و چون مقادير داده‌های مسئله با توجه به تغييرات حرارتي در قطعه تغيير می‌کنند، لذا تحليل حرارتي مذكور يك تحليل ناخطي است. از اين تحليل، تاريخچه دمايي تعيين می‌گردد. مدل دوم كه از نتايج تاريخچه دمايي به دست آمده از تحليل اول به عنوان بار حرارتي استفاده می‌کند، يك تحليل مكانيكي است كه تنش‌های پسماند و تغييرشکل‌های ناشي از جوش را به دست می‌دهد. در اين فصل به مباني تحليل حرارتي و مکانیکی پرداخته می‌شود.     …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *