دانلود مقاله تحلیل تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

  فرمت فایل :PDF تعداد صفحات :149     تحلیل تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سختکننده چکیده در فرآیند جوشكاری بعد از مرحله ی سرد شدن جسم، به علت توزیع ناهمسان دما، تنشهایی در آن باقی میماند که تنشهای پسماند نامیده میشود. برای به دست آوردن این تنشها باید تاریخچه دمایی جسم در طی فرآیند جوشكاری در دسترس باشد. برای این منظور ابتدا یک تحلیل حرارتی صورت میگیرد تا تاریخچه دمایی جسم به دست آید. با داشتن تاریخچه دمایی و انجام تحلیل مكانیكی، تنشها و تغییرشكلهای پسماند به دست میآید. در این پژوهش، با استفاده از روش اجزای محدود ناخطی در نرمافزار ANSYS ، تحلیل حرارتی و مكانیكی جوش برای صفحات دارای بازشو و سختکننده انجامگرفته و تنشهای پسماند به دست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در اثر وجود بازشو و سختکننده در صفحات، مقدار تنشهای پسماند ناشی از جوشكاری ممكن است به میزان 03 درصد تغییر یابد. بررسی اثر فاصله سختکننده از محور جوش نشان میدهد که با افزایش این فاصله تا 6 برابر ضخامت صفحه، تنشهای پسماند کاهش مییابد و از این فاصله به بعد، سختکننده تأثیر چندانی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *