دانلود مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM

دانلود مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM دانلود مقاله بررسی مختصات و مشخصات EPDM   1 ساختمان  EPDM 1-1- تاریخچه 2 1-2 ساختمان پلیمر EPDM 3 1-2ـ1ـ ترمونومر 6 1-2ـ2ـتوزیع مونومرها 6 1-3 اثرخواص فیزیکی و شیمیایی بر EPDM 7 1-3-1ویسکوزیته و فرایند پذیری 7 1ـ3-2ـپایدارکننده ها 8 1ـ3ـ3 چسبناکی غیر اشباعیت 8 1ـ3-4 درجه غیر اشباعیت    9 1ـ 4 خواص عمومی پلیمر EPDM 9 1ـ5 غیر اشباعیت 11 1ـ 6 طبقه بندی انواع کائوچو 12 1ـ6-1ـ وزن مولکولی 13 1ـ6-2ـ مقدار پروپیلن 13 1ـ6-3ـمیزان غیر اشباعیت 14 2 ولکانش 2ـ ولکانش 16 2ـ1ـ ولکانش EPM 16 2ـ1ـ1ـپراکسیدهای آلی 16 2ـ1ـ2ـ انرژی تشعشعی زیاد 22 2ـ2ـ ولکانش EPDM 22 2ـ2ـ1ـپراکسیدهای آلی 22 2ـ2ـ2ـگوگرد و شتاب دهنده 23 2ـ2ـ3ـسیستم های رزین ـ کوئینوئید و مالتیمید   25 2ـ2ـ4ـانرژی تشعشعی زیاد 25 2ـ2ـ5ـولکانش در دمای معمولی 29 3 آمیزه کاری 3ـ آمیزه کاری 31 3ـ1ـدوده 31 3ـ2ـپرکننده‌های معدنی 31 3ـ2ـ1ـخاک رسی 32 3-2ـ2ـسیلیکا 32 3ـ2ـ3ـکربنات کلسیم 32 3ـ2ـ4ـآلومینای آبنده 33 3ـ2ـ5 ـ عوامل اتصال ساز 33 3ـ3ـ نرمساز 34 3ـ4ـرزین چسب &nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *