دانلود حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رباتیک مکانیک و کنترل ویرایش سوم نویسنده کرایج Introduction to Robotics Mechanics and Control

کتاب حل المسائل تمرینات کتاب مقدمه ای بر رباتیک: مکانیک و کنترل نسخه سوم. نویسنده: سراج   Introduction to Robotics: Mechanics and Control (3rd Edition) by John J. Craig    آنچه تحویل داده می شود:  1. فایل PDF حل تمرینات تعداد صفحات: 154 صفحه زبان انگلیسی دروس مرتبط: رباتیک، کنترل، مکانیک ربات، کنترل خطی، تئوری کنترل،intro to computers, introduction to computer science, mechanical design, robot design, robotics design توضیحات: Now in its third edition, Introduction to Robotics by John J. Craig provides readers with real-world practicality with underlying theory presented. With one half of the material from traditional mechanical engineering material, one fourth control theoretical material, and one fourth computer science, the book covers rigid-body transformations, forward and inverse positional kinematics, velocities and Jacobians of linkages, dynamics, linear control, non-linear control, force control methodologies, mechanical design aspects an …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *