دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری – 206 برگ pdf

دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری – 206 برگpdf   فهرست مطالبپيشگفتار نهاهداف كلي درس سيزدهاهداف آموزشي- رفتاري درس سيزدهفصل اول. تعاريف و مفاهيم توسعه و توسعه پايدار 1اهداف كلي 1اهداف آموزش ي- رفتاري 1مقدمه 21 -1 تعريف توسعه 21 -2 تاريخچه توسعه 41 -3 ديدگاه اه ي مربوط به توسعه 51 -4 ويژگي اه ي توسعه 91 -5 مفهوم پايداري 101 -6 مفهوم ناپايداري 121 -7 سير تكويني مفاهيم توسعه پايدار 121 -8 بنيان فلسفي توسعه پايدار 141 -9 مفهوم توسعه پايدار 171 – 10 الزامات توسعه پايدار 201 – 11 اجلاس هاي مهم جهاني توسعه پايدار 211 – 12 شاخص اه ي توسعه پايدار 231 – 13 عاملان توسعه پايدار 241 – 14 سير تحول ديدگاه هاي توسعه و شاخص اه ي توسعه پايدار 281 – 15 توسعه پايدار به عنوان يك سيستم 31خلاصه فصل اول 33آزمون فصل اول 33منابع فصل اول 34فصل دوم. ديدگاه هاي نظري توسعه پايدار 37اهداف كلي 37اهداف آموزشي – رفتاري 372 -1 مفهوم توسعه پايدار شهري 372 -2 ملاحظات كلي در برنامه ريزي براي توسعه شهري پايدار 422 -3 توسعه پايدار و آينده نگري 452 -4 عناصر اصلي راهبرد توسعه شهر 462 -5 اهداف اصلي راهبرد توسعه شهر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *