دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس     مقدمه    1   فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها   3     فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین   5   فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان     8   فصل چهارم : جانشین‌های مجازات  9   فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان  13   فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان   14   فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین     16   فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین  18   فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26   باب اول : مواد عمومی    26   باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29   بخش نخست : دوره مراقبت  29   بخش دوم : خدمات عمومی  31   بخش سوم : جزای نقدی روزانه   33   بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35   باب سوم : مواد متفرقه   38 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *