دانلود تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي

دانلود تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميميقسمتی از محتوا «اصول عدالت ترميمي» مقايسه اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي با اصول و ارزشهاي نظام حقوقي مدني و كيفري اصول و ارزشهاي عدالت كيفري (سزا دهنده) اصول و ارزشهاي عدالت ترميمي جرم به عنوان نقض قوانين دولتي تعريف مي شود و دولت بزه ديده رسمي جرم است. جرم از هم گسيختن يكپارچگي جامعه است و به عنوان صدمه اي تعريف مي شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد مي شود. جرم به عنوان نقض قاعده حقوقي و فني محسوب مي‌شود بطوريكه مجرميت و برائت همواره دقيقاً از نظر حقوقي و فني منعكس كننده تقصير اخلاقي بزهكار نمي‌باشد. جرم به عنوان صدمه اي مي باشد كه در تمامي جنبه ها اعم از اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب ورود ضرر به طرفين جرم مي گردد، بطوريكه خسارات و نيازهاي وارده به همه طرفين درگير در جرم را در بر مي گيرد. حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنها جنبه فرعي داشته و ناديده گرفته مي شود. محوريت با حقوق و نيازهاي بزه ديدگان و وابستگان آنهاست. نيازهاي بزهكاران ناديده گرفته مي شود. حقوق آنها بطور تبعيض آميز و خود سرانه اي اعمال مي شود (م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *