دانلود تحقیق آماده با موضوع طرح تولیدی لباس کار- 30صفحه ورد

              پس از اينكه نوع و ميزان سرمايه و تعداد اعضاء و … تعيين شد در اولين مرحله عده اي از متقاضيان تشكيل تعاوني بعنوان هيأت مؤسس به مراجع قانوني مراجع كرده تا اين شركت را تأسيس نمايند در واقع هيأت مؤسس شامل عده اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط مي باشند كه به عنوان نماينده بقيه افراد واجد شرايط عضويت تعاوني مربوط هستند كه اقدام به انجام مراحل تأسيس تعاوني مي‌نمايند.(1) اعضاء هيأت مؤسس مي بايست شرايط عضويت تعاوني كه شامل موارد زير است داشته باشند. تابعيت جمهوري اسلامي ايران عدم ممنوعيت قانوني و حجر عدم عضويت در تعاوني مشابه همچنين اعضاي اين هيأت مي بايست گواهي پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت (براي افراد مذكور) و عدم سوء پيشينه ر ا داشته باشند تا بتوانند عضو هيأت مؤسس خود را به اداره كل تعاون معرفي نمايند.(2) نكته : كاركنان رسمي و پيماني دولت با ارائه گواهي يا حكم كارگزيني از ارائه گواهي پايان خدمت و عدم سوء پيشينه معافند. (3) وظايف هيأت مؤسس : وظايف هيأت مؤسس عبارتند از : تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررّا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *