دانلود تحقیق آماده با موضوع خانواده و انواع آن – 30 صفحه ورد

          تعريف خانواده صاحبنظران معتقدند: «خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همة نهادهاي اجتماعي، طبيعي‌تر و خودي‌تر است.» تيپهاي خانواده خانواده‌ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميزان استحكام آنها مي‌توان به سه تيپ تقسيم نمود كه هر يك ويژگيها و مفاهيم خاص خود را داراست. اين تيپها عبارتند از: الف ـ خانوادة متزلزل ب ـ خانوادة متعادل ج ـ خانوادة متكامل از الگوهاي خانوادگي مذكور، ابتدا، خانوادة متزلزل را به لحاظ آسيب‌پذيري و آسيب‌زدايي آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم و ويژگيهاي آن را ارائه مي‌كنيم. الف ـ خانوادة متزلزل 1ـ خانوادة متزلزل، از هدف اصلي خويش بازمانده، آرمانش را از دست داده است. 2ـ خانوادة متزلزل، از درون تهي گشته، با هر ضربه، بيشتر مي‌ريزد. 3ـ خانوادة متزلزل، از روابط خصمانه و غيردوستانه آكنده است. 4ـ در خانوادة متزلزل، مسئوليتها به كنار رفته، «وانهادگي» بر آنها حاكم است. 5ـ در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *