دانلود تحقیق آماده با موضوع تقابل زبان عوام با زبان و نثررسمي- 4 صفحه ورد

                   زبان فارسي ما، فارسي دري، دورشتة مجزا و متمايز دارد، نثر و شعر. حال‌ آن‌که ديگر زبان‌هاي هند و اروپايي داراي سه رشتة مجزاي نثر، شعر و نمايش‌نامه هستند. ساختار بستة جامعة ما با نمايش‌نامه، که اساس آن بر گفت‌وگو و صداهاي متفاوت است، هم‌خواني ندارد؛ زيرا در واقع تقابل و موازنة آزاد انديشه‌ها و عقايد است که به شکل نهايي نمايش‌نامه با گفت‌وگوي آزاد عرضه مي‌شود.      اما در فرهنگ عوام يا فرهنگ غيررسمي ما نمايش‌نامه‌هاي سنتي – نمايش‌نامه‌هاي شادي‌آور و مضحکه که از دسته هاي مطربِ مجلسي و تقليدي آغاز مي‌شود و به سياه بازي مي‌رسد – وجود دارد، که در واقع مکتوب نيستند و اغلب به صورت بديهه‌گويي و في‌البداهه اجرا مي‌شوند. در عين‌حال ما نمايش‌نامه‌هاي ديني و مذهبي –   تعزيه يا شبيه‌گرداني يا شبيه‌خواني – هم داريم که بر پاية روايت‌هاي مربوط به زندگي ائمه شکل مي‌ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *