دانلود تحقيق پيرامون اعمال نظارت بيشتر بر خدمات ارائه شده به مشتريان و سهامداران فرمتdoc

31صفحه به گفته يكي از مقامات مسئول شركت آكسا ري (AXA Re) اين شـركـت همـواره در پـي آن اســت كـه بـه يـك گـروه جهـانـي1 تبديل شود و بتواند در عين حال كه به معيارهاي سودآوري خود پايبند مي مـانـد، از نظـر خـدمـاتي كـه بـه مشتريان خود ارائه مي‏دهد و نيز دسترسي به مهمترين فرصت‏هاي كاري موجود ، در جايگاه يك بيمه‏گر اتكايي معتبر و مقبول قرار گيرد. در ســال 1999 ميــلادي، بـا افـزايــش نظارت بر فعاليت‏هاي مختلفي كه بر عملكرد كلي اين شركت تأثير داشتند، اين هدف محقق شد. براي اين كه شركت بتـوانـد بـه بـازارهاي  جــديــد نفــوذ كــند و تــنوع محـصـولات را گسترش دهد، نظارت دقيق و جـدي خـود را بـر تـعهدات و تخصيـص استراتژيك‎دارائي‏هايش افزايش داد. ابتكار فوق در اين دو زمينه، يك هدف دوگانه را در بر داشت. اولاً مي بايست ميزان سودآوري مورد انتظار گروه آكسا (AXA Group) كـاملاً تضمين مي‏شد و دوم اين كه بايد اطمينان حاصل مي گرديد كه شركت آكسا ري، با اداره كردن سهم هر يك از مـؤسسات خود، به يك مركز سودآوري جهاني تبديل مي‏ شود. Global Group. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *