دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان

دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان      چکیده 7   فصل اول:کلیات تحقیق8   مقدمه 9   بیان مسئله 10   اهمیت و ضرورت تحقیق11   فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق13   پرخاشگری14   انواع پرخاشگری18   علل وانگیزه های پرخاشگری22   کروموزمهای جنسی و پرخاشگری25   نظریه یادگیری اجتماعی30   پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود 35   کنترل پرخاشگری 41   اختلال دوقطبی47   دیس وتایمی و سیکلوتایمی51   سیکوتیک در برابر نوروتیک 53   افسردگی قطبی 65   نظریه های مربوط به افسردگی67   نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 72   الگتروشوک درمانی76   نظریه های روان یویایی 81   نظریه یادگیری 86   نظریه شناختی 93   بی پناهی آموخته شده اولیه97   فصل سوم:روش تحقیق 100   جامعه آماری101   روش آماری مربوط به فرضیه ها103   فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها 105   فصل پنجم: بحث نتیجه گیری 113 &nbs …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *