دانلود اقدام پژوهی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال رشته علوم تربیتی..

عنوان اقدام پژوهی : چگونگی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال(درگیر نمودن دانش آموزان ) رشته تحصیلی : علوم تربیتی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:38         فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده  4 مقدمه …5 بیان مسئله .. 6 اهداف . 7 الف)اهداف کلی …. 7 ب)اهداف جزئی …. 8 توصیف وضعیت موجود (شواهد 1) …. 8 الف)شاخص های کیفی ..8 ب) بررسی علل یا عوامل … 9 مطالب علمی ..10 الف)اهمیت و ضرورت به کار گیری روش های تدریس فعال …10 ب)رویکرد های فعال در تدریس …11 ج)روش ها و فنون مسئله محور در نیاز سنجی ..18 الف-ج)تکنیک رویداد مهم . 18 ب-ج)تکنیک درخت خطا … 19 تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها … 23 شناسایی راه حل های جدید به صورت موقت ….24 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 25 جمع آوری اطلاعات (شواهد2) 26 ارزشیابی تاثیر طرح جدید و تعین اعتبار آن  28 تجدید نظر و دادن گزارش نهایی  30 نتیجه گیری .. 31 توصیه ها … 32 ضمایم … 33 منابع ..34   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *