دانلود ادبیات و مبانی نظری طرح های توسعه شهری و کاربری اراضی + DOC

دانلود ادبیات و مبانی نظری طرح های توسعه شهری و کاربری اراضی + DOC فایل دارای مفاهیم و مبانی اصلی طرح های توسعه و برنامه ریزی کاربری اراضی می باشد که برای پایان نامه و کارهای پژوهشی مفید و کاربردی است. نوع فایل: Word صفحه: 47 دارای منابع فهرست مطالب 5-1- 2-1- مفهوم برنامه ریزی شهری.. 2 5-2- 2-2- طرح های توسعه و عمران شهر و ناحیه. 5 5-2-1- 2-2-1- طرح های بالادست و موثر بر توسعه و عمران شهری.. 5 5-2-2- 2-2-2- طرح جامع آمایش سرزمین.. 5 5-2-3- 2-2-3- طرح جامع کالبدی ملی و منطقه ای.. 6 5-2-4- 2-2-4- طرح توسعه و عمران ناحیه ای.. 7 5-2-5- 2-2-5- طرح جامع شهرستان.. 7 5-2-6- 2-2-6- طرح های جامع شهری.. 8 5-2-7- 2-2-7- طرح تفصیلی.. 10 5-2-8- 2-2-8- طرح هادی.. 12 5-2-9- 2-2-9- طرح آماده سازی زمین.. 13 5-3- 2-3- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری.. 13 5-3-1- 2-3-1- اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری.. 14 5-3-2- 2-3-2- معیارهای مکان یابی و مطلوبیت در کاربری های شهری.. 14 5-4- 2-3-3- سرانه ها و استانداردهای طرحهای جامع.. 15 5-4-1- 2-3-3-1- سرانه مسکونی.. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *