دانلودمقاله بررسي کامل فرآيند هاي جوشكاري فرمتdoc

دانلود مقاله بررسي کامل فرآيند هاي جوشكاري 10صفحه     فرايند هاي جوشكاري قوسي با محافظت گاز : حرارت جوش از قوس الكتريكي تامين شود. فرايند جوشكاري قوس تنگستن با محافظت گاز خنثي : (GTAW) در صنعت جوش آرگون مي گويند . در اين دسته از فرايندها نيز حرارت لازم جهت اتصال قطعات از طريق قوس الكتريكي تامين مي شود و تفاوت آن با روش هاي قبلي اينكه منطقه جوش و نوك الكترود يك گاز خنثي حفاظت مي شود . مقدمه                           بعد از جنگ جهاني دوم حدوداً در سال 1941 اين روش مورد توجه قرارگرفت و در سال 1945 براي اتصال قطعات كوچك آلومينيوم هواپيما استفاده شد. در اين روش از الكترود مصرف نشدني تنگستن براي ايجاد قوس استفاده مي شود. اصول فرايند جوشكاري GTAW در اين فرايند از الكترودهاي مصرف نشدني تنگستن براي ايجاد قوس الكتريكي استفاده مي شود و براي حفاظت جوش از گاز آرگون ،‌هليوم و يا مخروطي از آن دو استفاده مي شود. قوس الكتريكي بين الكترود تنگستن و قطعه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *