دانلوددستورالعمل اجرايي مزارع نمايشي

دستورالعمل اجرايي مزارع نمايشي فرمتword    7صفحه مقدمه: يكي از روشهاي مؤثر و اثربخش در ترويج و توسعه يك نوآوري جديد در منطقه اجراي مزارع نمايشي ترويجي مي­باشد كه چنانچه بر اساس نكات ارائه شده در دستورالعمل مذكور به مرحله اجرا گذاشته شود مي­توان در ترويج ايده­اي فني جديد و نهايتاً افزايش ارتقاء دانش، بينش و مهارت بهره­برداران منطقه تأثير بسزائي داشته باشد. مزارع نمايشي ترويج، علوم و تحقيقات كاربردي را كه به نتايج قابل اطميناني رسيده است را در شرايط زارع و با زبان كشاورز به بهره­برداران منطقه به عهده دارد و با توجه به اينكه با اصول علمي و آموزشهاي عملي همراه مي­باشد، در سرعت بخشيدن به پذيرش توصيه­هاي جديد ترويجي از طرف بهره­برداران مؤثر مي­باشد. ماهيت اجرايي مزارع نمايشي: با توجه به اجراي برنامه­هاي روز مزرعه و هفته انتقال يافته­هاي تحقيقاتي و معرفي دستاوردهاي تحقيقات كاربردي، مراكز تحقيقات كشاورزي، كارشناس ترويج و محقق بر اساس نياز منطقه و احتمال فراگير شدن نتايج طرح تحقيقاتي، اقدام به تهيه پروپوزال طرح تحقيقي ترويجي مي&shy …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *