داستانهای حسین کرد شبستری

داستانهای حسین کرد شبستری همه کم وبیش نام حسین کردشبستری به گوشمان خورده است تا جایی که درمواقعی که سخنی به درازا می کشد می گوییم داستان حسین کرد شبستری تعریف می کنی؟ اما درواقع اولأ حسین کرد شبستری کیست ؟ ثانیأ اصل موضوع این داستان چیست؟ حقیقت آن است مشخص نیست حسین کردشبستری چه کسی است یا اصلأ چنین شخصی وجود مستقل وخارجی وفیزیکی داشته است یانه اما دراین میان آنچه قاطعانه می توان گفت درمورد داستان حسین کردشبستری است اولأ این داستان منتسب به وی یک داستان واحد وطولانی نیست بلکه مجموعه ای از داستان های کوتاه وافسانه های هندی چینی ایرانی وعربی است اما به گونه ای روایت وکتابت شده اند که انگار یک داستان واحد هستند ونیز ازواقعیت سرچشمه می گیرند درشیرینی وپندآموزی وجنبه ی طنز این داستانها شکی نیست گونه ی تعریف وروایت آنها نیز بصورتی است که با تامام شدن داستانی داستان بعدی طوری پس ازآن داستان قرارمی گیرد که ازلحاظ محتوایی وموضوع داستان این تصور پیش می آید که داستان مستقل بعد ادامه ی داستان قبل است ولین طرزچینش ازاولین تا آخ رین داستان رعایت می شود بطوریکه مجموعه ای داستان را بصورت یک داستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *