داده خام نرم افزار spss برای کمک به یادگیری نرم افزار(سری دوم) + دارای پایایی مناسب به همراه 25 گویه و 300 نفر پاسخگو

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان تشکیل می‌دهند. بدین منظور پرسشنامه‌ای با 25 پرسش 5 گزینه‌ای براساس طیف لیکرت طراحی گردید. همچنین برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران(برای جامعه نامحدود) استفاده شده است که با توجه به محاسبات صورت گرفته در فرمول،حجم نمونه برابر  با 300 نفر برآورد گردید . همچنین به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی استفاده شد و نیز با مطالعه پرسشنامه‌های مشابه،مقاله‌ها و کتب و همچنین توزیع پرسشنامه بین هر بخش از جامعه آماری کلیه ابها‌ها مشخص شده و رفع گردیده است. برای تعیین پایایی مقدار آلفای کرونباخ را محاسبه نمودیم و چنانچه مقدار آن بزرگتر از عدد 0.7 باشد می‌توان ادعا نمود که پژوهش ما از پایایی مناسبی برخوردار است. گردآوری داده ها: صالح عبادی لمر تعداد سؤالات: 25 تعداد پاسخ دهندگان: 300 پایایی: دارد قابل استفاده برای دانشجویان رشته های مدیریت/ حسابداری/مالی/اقتصاد و … …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *