حل مسائل حل المسائل کامل وفارسی مبانی آمارواحتمال شلدون رایس

حل المسائل فارسی و کامل مبانی آمار واحتمال شلدون     رایس تشریح وحل فارسی مسائل کیفیت عالی مبحث وعلوم آمار چنان توسعه ای یافته اند که علاوه بر علوم انسانی وارد علوم پایه وعلوم دیگرشده اند مبنای آمار واحتمال درصد هاست حدسیات حاصل ازتکرارمکررات یک رویداد است که بعنوان نتیجه شناخته می شود درمیان صد برداشت ازیک کیسه ی حاوی ده مهره ی رنگی چهاررنگی احتمال اینکه درهر بیرون آوردن مهره ی رنگ B خارج شود برابربا سایر احتمالات است حال اگر در بیستودو برداشت از مهره ها رنگ B  بیشترین خروج وبرداشت را بین ده مهره ی چهاررنگی داشته باشد حکم می شود برداشت بیست وسه باید همان رنگ B باشد این نتیجه را درعلوم بکارمی گیرند درحالیکه ممکن است اینبار رنگ B برداشت نشود وبیرون نیاید اما احتمال بیرون آمدن این رنگ چون بیشتراست پس نتیجه را برهمین مبناقرارمی دهند کاری بسیار خطرناک دروتردکردن احتمال به علوم که مخالفان سرسختی مثل انیشتن داشته وهنوزدارد بعلاوه این نوع نگرش اصل مشهور عدم قطعیت را پدید آورد که نه تنها به پیشرفت علم مکانیک کوآنتوم کمک نکرد بلکه خود سدی محکم دربرابرهر حکم ونتیجه ی قطعی شد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *