حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هایدی (44 فصل سه جلد)

حل المسائل وشرح کامل چهل وپنج فصل ازمبانی فیزیک هالیدی شامل سه جلد فیزیک هالیدی نسخه انگلیسی آسان جلد اول مکانیک جلد دوم الکتریسیته ومغناطیس جلد سوم شاره ها امواج  نور ترمودینامیک گرما کتاب معتبرمبانی فیزیک که با نام فیزیک هالیدی شناخته شده است کتاب منبع جامع ومرجع رشته ی فیزیک ورشته های مرتبط درایران وبیشترکشورهای جهان است دیوید هالیدی رابرت رزنیک وپروفسورجوان فیزیک کنت اس کرین نویسندگان اصلی این مجموعه سه جلدی تحت نام فیزیک هالیدی هستند این کتاب بارها ویرایش شده است وهربارکتناسب با یافته های جدید علمی بخش هایی به آن افزوده یا آنچه که فیزیکدانان درمورد موضوعی تازه کشف کرده اند درآن بخش تجدیدنظرشده وویرایش صورت گرفته است متن حاضروآماده برای دریافت حل المسائل این مجموعه سه جلدی براساس ویرایش جدید  وبه زبان انگلیسی است قبل ازاین محصول حل المسائل کاملأ فارسی حل مسائل حل نشده ی پایان هرفصل این مجموعه ی سه جلدی 45 فصلی ارایه شده است این محصول حل المسائل کامل 45 فصل کامل این مجموعه ی سه جلدی به زبان انگلیسی است اما متناسب با هدف گذاری ورسالتی که هنگام راه اندازی این فروشگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *