جزوه جغرافیای سیاسی1

جغرافیای سیاسی1 فرمتdoc   158صفحه چکيده محتواي فايل: جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) فصل اول: مبانی جغرافیای سیاسی   معرفي، ماهيت و قلمرو جغرافياي سياسي: كمك جغرافيدانان سياسي به علوم اجتماعي، علوم سياسي و روابط بين‌الملل به دو طريق مي‌باشد. يكي با بررسي تاثيرات عوامل متغير فضايي نظير مكان، موقعيت، چهره زمين، فرهنگ و شيوه‌هاي فرهنگي ادراك و تصميم گيري بر استقرار حكومت‌ها و روابط بين آنها و ديگري با بررسي نحوه اثر گذاري عوامل سياسي نظير قدرت، قلمروخواهي، ترس و درگيري بر محيط زيست و چشم انداز جغرافيايي. پیشینه مطالعات در زمینه جغرافیای سیاسی پيشينه مطالعات در زمينه جغرافياي سياسي و ظهور جغرافياي سياسي به صورت يك شاخه منسجم جغرافياي انساني از پديده‌هاي قرن بيستم است. در ميان متقدمان، ارسطو به ويژه به شكل دهي يك “حكومت ايده ئا ل” ريشه اي عميق براي برخي مفاهيم جغرافياي سياسي به وجود آورد. وي معتقد بود كه در يك كشور مستقل ايده ئال و نمونه نسبت بين جمعيت و وسعت قلمرو و كيفيت آنها مهم است. وي درباره تركيب ارتش و نيروي دريايي، چگونگي مرزها و ساير عو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *