توسعه روستايي چيست

  تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات  25    توسعه روستايي چيست       دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :        مقدمه انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف, براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مكاني مناسب براي سكونت, به مكان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع, آب, حيوانات) مهاجرت مي‌نمودند. از زماني كه انسان كشاورزي را آموخت و توانست ابزارهاي مورنياز زندگي خود را بسازد به يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شدند. روستاها يا دهات, اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان محسوب مي‌شوند روستا چيست؟ توسعه روستايي چيست؟ استراتژي‌هاي توسعه روستايي الف. رويكردهاي فيزيكي-كالبدي: ب. رويكردهاي اقتصادي: 1. استراتژي انقلاب سبز 2. استراتژي اصلاحات ارضي 3. استراتژي صنعتي‌نمودن روستاها 4. استراتژي رفع نيازهاي اساسي ج. رويكردهاي اجتماعي-فرهنگي: 1. استراتژي توسعه اجتماعي 2. استراتژي مشاركت مردمي د. رويكردهاي فضايي, من …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *