تهيه خط مشي يكنواخت برحسب وظائف و مسئوليتهاي حفاظتي اركان دوم به منظور تامين و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت

هدف الف) اجراي مقررات حفاظتي در كليه امور خدمتي واداري گردان دوم. ب) مشاور فرماندهي در موضوعات پرونده‌ها و خطي مشي مربوطه به تامين. پرونده) تهيه طرحها و روشهاي لازم به منظور كنترل تردد، روش جاري حفاظتي و حفاظت فيزيكي گردان دوم و تاسيسات حساس. 1) تنظيم لوح حفاظت فيزيكي به انضمام طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش سوزي) 2) تعويض طرح حفاظت فيزيكي گردان دوم به محض تغيير فرمانده يا تغيير در تاسيسات و موقعيت گردان. 3) تمرين طرحهاي بليات (سيل، زلزله و آتش‌سوزي) بطور ماهيانه و ارسال جدول زمانبندي و نتيجه اجراي تمرين در رده بالاتر. 4) كنترل و بازديد عوامل نگهباني و عناصر گشتي بطور مداوم توسط گروهبان نگهبان گردان و گروهان و گروهبان گشت. 5) بازديد به موقع از سيستم روشنايي گردان و ساختمانهاي واسطه به آن بخصوص قسمت اسلحه‌خانه. 6) بازديد به موقع از سيستم موانع (انساني و مصنوعي) 7) بازديد به موقع از سيستم ارتباط و مخابرات (با سيم، بي‌سيم، امربر) 8) بازديد به موقع اعلام خطر (حفاظت از اسناد طبقه‌بندي شده و امحاء آنها) 9) بازديد به موقع از وسايل حريق سطلهاي شن و كپسولهاي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *