تقویم اجرایی مشاوران مدارس

فعاليت هاي ماهانه، آن بخش از فعاليت هاي مشاور است كه مكمل فعاليت هاي مستمر وي مي باشد و حسب زمان و متناسب با آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مربوط انجام مي پذيرد و اجراي صحيح و به هنگام اين فعاليت ها موجب تحقق بخش مهمي از برنامه هاي راهنمايي و مشاوره ي درون مدرسه خواهد شد. لازم به ذكر است به منظور انجام فعاليت هاي هر ماه ضرورت دارد مشاور از ماه قبل تمهيدات لازم را به كار بندد و زمينه را براي تحقق فعاليت ها فراهم كند و چنانچه با موانعي براي اجراي فعاليت ها رو به رو است پيگيري هاي لازم را انجام دهد. این نرم افزار در راستای تحقق به اهداف فوق ارائه میگردد .امید است مورد استفاده قرار گیرد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *