تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی علیرضا کمالی

تفسیرموضوعی قرآن کریم برگرفته ازتفسیرنمونه آیت الله ناصرمکارم شیرازی علیرضا کمالی قرآن کریم آخرین سروش آسمانی ووحیانی است که برخاتم پیامبران حضرت محمد ص نازل گردید کتاب گرنسنگ تفسیرنمونه اثرمفسروالا مقام وارجمند حضرت آیة الله ناصرمکارم شیرازی است که با همکاری جمعی ازفضلا ودانشمندان دربیست وهفت جلد به نگارش درآمده است محصولارائه شده راهنمای تفسیرموضوعی قرآن کریم براساس کتاب دانشگاهی وازدروس عمومی تفسیرموضوعی قرآن کریم برگرفته ازتفسیرنمونه به قلم آیت الله مکارم شیرازی وگردآوری علیرضا کمالی است که موردنیازدانشجویان همه ی رشته ها با توجه به عمومی بودن این درس است دانشجویانی که این درس را انتخاب کرده اند فهرست مطالب کتاب که شامل مقدمه وهفت بخش اصلی است وهربخش به گفتارهای مجزایی تفکیک شده عبارتنداز مقدمه مشتمل بر گفتارتفسیرمعنای تفسیر- آیات محکم ومتشابه – چرابرخی آیات متشابه اند- بخش اول شامل اوصاف وویژگی های قرآن که دربردارنده ی عظمت قرآن درکتب پیشین – کتاب مبین – نورمبین -بینش وبصیرت – شفا ورحمت که همه ی این عبارات شرح داده شده ومقصود ازهرکلمه بیان شده به عبارتی مصادیق نورمبین ش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *