تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی 2

تشریح وحل المسائل کامل ریاضی عمومی 2 (ریاضی پایه 2) فارسی برای همه بخصوص مناسب دانشجویان پیام نور دررشته های فیزیک شیمی مهندسی کشاورزی ودیگررشته های مهندسی درس ریاضیات دردوترم با عناوین ریاضی عمومی 1 (پایه 1) وریاضی عمومی 2(پایه 2) ارائه می شود درریاضی عمومی 1 که دربرگیرنده ی کل مفاهیم موردنیازدانشجو برای نیازهای ریاضیاتی است درترم اول ارائه می شودکه شامل مبانی اصلی ریاضیات است دردرس ریاضی عمومی 2 یا ریاضی پایه ی 2 ریاضیات جنبه ی تخصصی تری می یابد بطوریکه برای دانشجویان رشته ی فیزیک علاوه براین درس درس حساب دیفرانسیل وانتگرال را اضافه نموده است اما برای دانشجویان رشته های مهندسی کشاورزی مهندسی شیمی وسایررشته های مهندسی حتی زمین شناسی همین درس ریاضی عمومی 2 یا ریاضی پایه 2 اکتفا می کند محتوای درسی ریاضیات عمومی 2 بیشتربرروی حدودنباله ها نظریه کوشی یا کشی ریمان اکسترمم ومینیمم حدتوابع مشتق گیری ها آزمون همگرایی وواگرایی تابع وبطورکلی ادامه ی همان ریاضی عمومی 1 است که درقالبی تعمیم یافته ترم دوم ارائه می شود کتاب مربوط به این درس مثل همه ی کتب دروس دیگرمسائل حل نشده ی پایان فصلی دارد ک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *