تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی – 22 برگ ورد

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی – 22 برگ ورد بخشی از متنشرح جلسات مداخلهروان درمانی گروهی شناختی- رفتاری مورد نظر مشتمل بر 13 جلسه ی درمانی (90 دقیقه) است. این نوع روان درمانی از طرح یونگ و برامهام (2007) گرفته شده است.جلسه ی اول: معرفی•    آشنایی و معرفی گروه•    ارائه ی اطلاعات پایه ای در مورد روان درمانی، ارائه ی پروفایل علائم فردی به هر کدام از اعضای گروه •    ارائه اطلاعات راجع به قواعد گروه•    بحث گروهی درباره ی پیامدهای علائم بیش فعالی، تکانشگری و کاستی توجه و تاثیر آن در زندگی شخصی هریک از اعضای گروهجلسه ی دوم: کاستی توجه و مشکلات حافظه•    توضیح درباره ی جنبه های زیست شناختی و روانشناختی توجه و حافظه و تاثیر استرس بر این دو فرآیند•    بحث درباره ی نشانه ها و مشکلات کاستی توجه و حافظه•    ارائه راهکارهای درونی و بیرونی برای بهبود توجه و حافظه•    بحث راجع به این راهکارها و ارائه ی نظرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *