تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها

  |  مقاله با عنوان: تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها   |  نویسندگان: نیلوفر مهین پرور ، عبدالرضا کبیری سامانی ، سید امین سلامتیان   |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در میان تمام عواملی که باعث شکست پل ها می شوند، آب شستگی بزرگترین خطر محسوب می شود. برای دست یابی به میزان ایمنی و اعتمادپذیری یک پل، محاسبه ریسک شکست آن راه کاری اساسی است. در این تحقیق به منظور توسعه کاربرد آنالیز ریسک در تحلیل ایمنی پل ها، به محاسبه ی قابلیت اطمینان روابط آب شستگی تکیه گاه پل با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترهای موثر در این پدیده پرداخته شده است. این پارامترها شامل شکل کانال، شکل تکیه گاه، رسوب، سیال و مشخصات جریان است. برای برآورد احتمال شکست روابط از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده و میزان شاخص قابلیت اطمینان روابط با یکدیگر مقایسه گردیده است. در نهایت از بین روابط موجود رابطه با احتم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *